Vi har utfört nyproduktion av 16 lägenheter och utför nyproduktion av villor från resning av stomme till nyckelfärdigt hus.