Välkommen till Lärkängens Bygg & Entreprenad AB

Med kunden i fokus utför vi både små och stora projekt

ORGANISATION

Lärkängens Bygg & Entreprenad AB (LBE) har sitt säte i Karlstad. Företaget har cirka 30 anställda och omsätter cirka 70 000 000 SEK/år.

Vi finns på Gräsdalsgatan 16 i Karlstad, där vi har både kontor, lager och verkstad. Företaget har den kompetens och de behörigheter som krävs för att projektleda, samordna, arbetsleda och utföra såväl stora som små projekt.

Vi utför ny-, ut- och ombyggnationer av byggnader, lokaler och anläggningar samt är öppna inför alla entreprenad-, upphandlings- och samarbetsformer.

Vår styrka och vårt måtto är snabba beslutsvägar, nära och personliga relationer genom hela byggprocessen. Det ställer höga krav på god kommunikation och dialog med såväl kunder, hyresgäster, underentreprenörer, konsulter och leverantörer.

  • Nyproduktion

Vi har utfört nyproduktion av lägenheter, villor, industrianläggningar, industrifastigheter och andra kommersiella byggnader.

  • Anläggning

Vi utför anläggningsentreprenader för exempelvis husgrunder, ledningsnät, vägbyggen och snösystem.

  • Byggservice

I byggservice hanterar vi allt inom till- och ombyggnationer för bostäder, kommersiella fastigheter och industrilokaler. Det kan handla om flytt av väggar, altanbyggen, takbyten, byte av kök, badrumsrenovering med mera, ingenting är för stort eller för litet.

  • Våtrum

Våra tätskiktsarbeten i våtrum uppfyller kraven i Bygg keramik rådets (BKR) Branschregler för våtrum.

  • Takbyte

Vi arbetar med helhetslösning och utför kompletta byten av tegel, plåt och papptak. Vi utför takbyte åt både företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

  • Hantverkare för Byggservice:

LBE har cirka 30 hantverkare anställda inom olika yrkesgrupper som exempelvis snickare, målare, plattsättare, industriarbetare, anläggningsarbetare och maskinförare.

  • Kompetenser

LBE har den kompetens och de behörigheter som krävs för att projektleda, samordna, arbetsleda och utföra såväl stora som små bygg- och anläggningsprojekt.

Våra tjänstemän är utbildade inom bland annat projektledning, miljö- och kvalitetsledning, byggarbetsmiljösamordning och arbetsledning. Våra hanterverkare har den kompetens och behörighet som krävs för att arbeta på en byggarbetsplats.

  • Resurser

LBE har egen snickarverkstad, materialgård, lager samt 10 servicebilar, 5 personbilar, 1 hjullastare, 2 grävmaskiner och 1 krokbil.

Kontaktinformation

Lärkängens Bygg Entreprenad AB

Gräsdalsgatan 16, 653 43 Karlstad

Växel: 054-542266

Mail: Info@larkangensbygg.se

Orgnr: 559003-2404

Momsnr: SE559003240401

Fakturaadress: ekonomi@larkangensbygg.se

 

Kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär >

Tyngre projekt på gång?

Hyr din minigrävare hos oss

LÄS MER HÄR